Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Stručně o projektu


Projekt je zaměřen na podporu moderních metod ve výuce odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů s důrazem kladeným na rozvoj jazykových schopností pedagogů. Učitelé se pod vedením lektorů budou vzdělávat v německém a anglickém jazyce. Dále budou zpracovány trojjazyčné výukové texty (v elektronické podobě) vybraných kapitol biologie, fyziky, ekologie, chemie, IKT, životního prostředí a ochrany životního prostředí.
Současně budou obdobně zpracovány krátké trojjazyčné anotace analytické chemie, biochemie, fyziky a ochrany životního prostředí. Výše uvedené texty poslouží k vytvoření trojjazyčného slovníku významných pojmů a hesel. Podle zpracovaných cizojazyčných textů bude část výuky v daných předmětech probíhat v cizím jazyce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2011